ஏர்செல் திவால் ஆனதை அடுத்து பல இடங்களில் ஏர்செல் சிக்னல் கிடைக்காமல் பலரும்  UPC code பெற SMS அனுப்ப முடியாமல் திணறி வருகின்றனர். இதனால் எப்படி மாற்றுவது என்று தினம் தினம் புது...