அமேசான் Fab Phones Fest விற்பனை துவங்கியுள்ளது. இந்த விற்பனையில் ஸ்மார்ட்போன்கள் மீது 40% வரை தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் 19 ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 23 ஆம் தேதி வரை அமேசான்...